About

About

Pełna nazwa szkoły brzmi
  荒木無二斎直伝  尾川流兵法

Arakimunisai  Jikiden Ogawaryu Hyoho

https://www.facebook.com/ArakimunisaijikidenOgawaryuhyoho/

Szkoła założona przez Soke Masanori Ogawa, który urodził się i wychował w szkole Kansho-ryu Iai Hyoho 冠翔流居合兵法 wywodzącej się ze starej tradycyjnej szkoły Araki Munisai Ryu 荒木無仁斎. W regionie Kansai (wyspa Honsiu) istnieją trzy główne siostrzane szkoły Araki Munisai Ryu Iai, Araki Munisai Ryu Iaido styl Kansho, Araki Munisai Ryu Iaido styl Hayabuchi Araki Munisai Ryu Iaido styl Toyoda
Soke Masanori Ogawa będąc synem inastępcą Soke Kanshoa głównego mistrza, po przyjeździe do Europy stworzył własną gałąź stylu. Ogawaryu Hyoho charakteryzuje się tym, że łączy tradycyjną etykietę z efektywną techniką jaką posługiwali się Bushi czyli japońscy wojownicy.

ISTOTA I WAGA DYSCYPLINY W SZKOLE ARAKIMUNISAI JIKIDEN OGAWARYU HYOHO
Istotnym elementem samodyscypliny jest pozytywne nastawienie do poznawania siebie, świata oraz pogłębiania wiedzy. Mając na uwadze trening różnych sztuk walki należy zaznaczyć, że nie jest istotne czy posługujemy się mieczem, łukiem czy inną bronią. Są to tylko narzędzia, przyrządy, które pomagają nam szlifować nasze serca i charaktery. Dzięki dyscyplinie i umiejętności samokontroli, mamy więcej komfortu psychicznego, co pomaga nam także w życiu codziennym. A jeśli to pomaga to i pojawiające się ciężkie chwile przyjdzie nam kiedyś znosić łatwiej. Każdy moment w czasie treningu, każdy wykonywany ruch robimy z pełnym zaangażowaniem i koncetracją.

DLA KOGO JEST IAI SZKOŁY OGAWARYU?
Zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą poznać i udoskonalać swoje wnętrze i ciało. Także tych, którzy chcieliby poznać długoletnia kulturę japońskich sztuk walki, która obecnie jest również znakomitym sposobem na zdrowe i szczęśliwe życie.

Japoński Mistrz IAI

Soke masanori ogawa

Japoński mistrz IAI. Założyciel szkoły Shuntokai w Polsce. Urodził się i wychował w tradycyjnej rodzinie Kansho-ryu Iai Hyoho mieszczącej się w mieście Himeiji. Styl, ktory naucza wywodzi się ze starej tradycyjnej szkoły Araki Munisai.

overline

Shirasagiryu Korzenie

Araki Munisai Iai Hyoho Shirasagiryu KORZENIE

Styl Shirasagiryu jest odnogą Szkoły Arakimunisai Kanshoryu, których korzenie tkwią w stylu Arakiryu.

Historia Araki Munisai Iaido pochodzi z połowy XVI wieku, określanego po japońsku mianem okresu Sengoku.

Mówi się, że założycielem stylu był młody samurai Araki Muninsai Hidetsuna (荒木無仁斎秀綱), wnuk Araki Settsu no Kami Murashige z zamku Itami w dzielnicy Settsu, czyli dzisiejszej prefektury Hyogo w zachodniej części wyspy Honshiu. Wojownik Araki Muninsai Hidetsuna, otrzymał tytuł Nippon Kaizan (doskonalący Japonię) od owczesnego daimyo (大名), de facto władcy Toyotomi Hideyoshi, jako hołd dla jego niezwykłych zdolności bojowych zaprezentowanych podczas inwazji na Koreę w 1591.

Jego styl, a mówi się że jest to jeden z trzech najstarszych tradycyjnych szkół walki, powstał w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas bitew, a więc jest to Sogobujutsu, dzisiaj powiedziało by się MMA bez reguł.

Nie był to styl wykorzystujący jedynie pojedyńcze sztuki techniki walki takie jak, miecz, włócznia lub hade (羽手 najstarsze sztuki walki, czyli najstarsze japońskie koryu, dzisiaj określane słowem jujutsu), ale ogólna sztuka walki, która łączyła kilka technik wymaganych na polu bitwy.

Po okresie Sengoku styl powstały w oparciu o doświadczenie wojenne Araki Munisai Hidetsuna rozwijał się i kształtował poszczególne techniki walki. Jednym z nich było ukształtowanie się Araki Munisairyu iai. Nie wiadomo jednak dokładnie jaka jest historia szkoły we wczesnym okresie Edo. Dostępne zapiski pochodzą dopiero z późnego okresu Edo. Jest to Iai powstały i oparty o doświadczenie zdobyte podczas bitew w których brał udział Araki Munisai Hidetsuna.

Kolejni następcy do dziś, przez wieki przekazywali tradycje szkoły, która podobnie jak inne sztuki walki, wyspecjalizowała się i ewoluowała wraz ze zmieniającym się czasem.

Obecnie istnieja szkoły „Araki Ryu Kempo” ( 荒木流拳法) w mieście Isezaki w prefekturze Gunma,

Araki Ryu Gunyou kogusoku” (荒木流軍用小具足) w mieście Yokohama, Prefektura Kanagawa oraz „Araki Munisairyu Iaido” (荒木無仁斎居合道) w Prefekturze Hyogo, z której pochodzi Soke Masanori Ogawa. Zapiski o Araki Munisairyu pokazują się właśnie pod koniec epoki Edo.

Według dokumentów jakie się zachowały o Araki-ryu jest sekwencja, że „Jedną z charakterystycznych cech Araki-ryu Soden było przekazywanie tajemnic i technik szkoły w systemie licencjackim, tzw. Menkyo kaiden (免許皆伝). Możemy więc przypuszczać, że szkoła jeśli była taka potrzeba mogła być przekazana nie koniecznie z ojca na syna.

Zakłada się, że istnieją odnogi, które zostały przekazane nie tylko między samurajami, ale także na obszarach wiejskich. Myślę więc, że trudno będzie mówić więcej niż o historii danego dojo.

Wiadomo że w latach 1880-1900 w Nagasaki otworzył swoją szkołę mistrz 金房冠一郎 Kanabusa Kanichiro (14 Soke), wywodzący się ze szkoły Araki Munisairyu.

Sensei Kanabusa był również mistrzem Hozoinryu Sojutsu (sztuka władania włócznia). Swoje umiejętności połączył z technikami kabuki i stworzył Kinbusaryu (Kenbujutsu.(金房流剣舞術) (Kanabusaryu). Żona senseia Kanabusa, pani Chiyoko, była senseiem walki naginatą Szkoły Shizukaryu (inna wymowa Suzukaryu 静流薙刀) oraz senseiem włóczni (yari) Sojutsu Szkoły Saburiryu (佐分利流槍術). Najwyższej klasy mistrzyni prezentowała swoje umiejętności przed cesarzem Meiji i cesarzem Taisho.

Styl Kinbusaryu, rozwija się stopniowo po pokazach wotywnych w świątyniach w 1882r. (15 rok ery Meji).

W 1885 roku (18 rok ery Meji) szkoła zostaje zaproszona przez późniejszego generała armii, słynnego Nogi Maresuke , pokaz cieszy się wielkim uznaniem.

W Nagasaki, z pierwszej ręki od samego senseia Kanabusa Kanichiro, pobierał lekcje przyszły pierwszy Soke Szkoły Hayabuchi (Hayabuchiryu). Uczył się i zgłębiał styl Kinbusaryu kenshibudo oraz iai szkoły Arakimunisairyu.

Po przeprowadzce do Kobe w 1936 roku i za pozwoleniem senseia Kanabusa, Hayabuchi zakłada ShindenShinsei Hayabuchiryu Kenshibudo ( 真正 ) oraz główną kwatere dojo DaiNippon Keitenshia Dojo ( 日本 道場).

Od tego momentu rodzina Hayabuchi przekazuje tradycje a obecny Soke jest już trzecią generacją.Szkoła oparta jest na zasadach iai Arakimunisairyu. Pierwszy Soke Szkoły Hayabuchiryu, Hayabuchi Risho (早淵鯉昇) był jednocześnie 15 Soke szkoły Arakimunisairyu. Następcą jest obecnie wnuk pierwszego Soke, Soke Hayabuchi Risho (早淵鯉將). Dojo w którym ja się urodził i wychował Soke Ogawa tez jest dojo z tradycja Szkoły Arakimunisairyu Hayabuchiryu.

Soke Masanori Ogawa założyciel Szkoły Shirasagiryu Shuntokai. Urodził się i wychował w mieście Himeji, w dojo Kansho-ryu Iai Hyoho 冠翔流居合兵法 , wywodzącego się ze starej tradycji, Szkoły Araki Munisai Ryu 荒木無仁斎. W regionie Kansai (wyspa Honshiu), istnieją trzy główne, siostrzane szkoły Araki Munisai Ryu Iai:

Araki Munisai Ryu Iaido styl Hayabuchi

Araki Munisai Ryu Iaido styl Toyoda 

Araki Munisai Ryu Iaido styl Kansho

Będąc synem Soke Kansho, głównego Mistrza, a także jako jego następca, Soke Masanori Ogawa, naukę rozpoczął bardzo wcześnie, bo mając zaledwie rok, a więc zaraz jak tylko zaczął chodzić. W wieku 15 lat, był już nauczycielem prowadzącym treningi keiko, a w wieku 17 lat, nauczał w dojo szkoły Kanshoryu. Z czasem stworzył własną gałąź szkoły. Jako spadkobierca dorobku kultury Japońskiej, chce dzielić się swoją wiedzą z każdym, kto pragnie się uczyć i poznawać Iai Hyoho, japoński Koryu Bujutsu. Każda taka możliwość sprawia mu radość. W rodzinnym dojo zawsze mu powtarzano, że ćwiczenie Iai i układów Kata, pozwala uzyskać duchową równowagę, spokój i jedność, a także wpływa na zdrowie. „Wigor i zdrowy duch rodzi się wtedy, kiedy koncentrujemy się na rzeczy, wtedy też narasta w nas

uczucie napięcia i koncentracja duchowa.”

Araki Muninsai Shirasagiryui Shuntokai ROOTS

The Shirasagiryui Shuntokai style is an arm of the Arakimunisai Kanshoryu School which has its roots in the Arakiryu style.

The history of Araki Muninsai Iaido dates back to the mid-sixteenth century, known in Japan as the Sengoku period.
It is said that the founder of the style was the young samurai Araki Muninsai Hidetsuna (
荒木 無 仁 斎 秀 綱), grandson of Araki Settsu no Kami Murashige from Itami Castle in Settsu, today’s Hyogo Prefecture, in the western part of Honshiu Island.

Warrior Araki Muninsai Hidetsuna, received the title of Nippon Kaizan (perfecting Japan) from the that time daimyo(大名), de facto ruler of Toyotomi Hideyoshi, as a tribute to his extraordinary combat abilities exhibited during the invasion of Korea in 1591.
His style, and it is said to be one of the three oldest traditional martial arts, was based on experience gained in battles, so it is Sogobujutsu, today it would be MMA without rules.
It was not a style that used single arts or martial techniques such as a sword, spear or hade
羽 手 (oldest martial arts, or the oldest Japanese koryu, today referred to as jujutsu), but a general martial art that combined several techniques required on the battlefield.

After the Sengoku period, the style based on Araki Munisai Hidetsuna’s war experience developed and shaped various fighting techniques.
One of them was the formation of Araki Munisairyu iai.
However, the exact history of the school in the early Edo period is not known.
The records available are only from the late Edo period.

It is an Iaido based on the experience gained during the battles in which Araki Munisai Hidetsuna took part, as mentioned above.
Successors to this day, through the centuries, passed on the tradition of the school, which, like other martial arts, specialized and evolved with the changing time.
There are currently:

„Araki Ryu Kempo” (荒木 流 拳法) schools in the city of Isezaki in the Gunma Prefecture,
„Araki Ryu Gunyou kogusoku” (
荒木 流 軍用 小 具足) in Yokohama City, Kanagawa Prefecture
and „Araki Munisairyu Iaido” (
荒木 無 仁 斎 居 合 道) in Hyogo Prefecture, where Soke Masanori Ogawa comes from.
The records of Araki Munisairyu appear at the end of the Edo era.

According to the documents that have survived about Araki-ryu, there is a sequence that „One of the characteristic features of Araki-ryu Soden was the transmission of the school’s secrets and techniques in the undergraduate system, the Menkyo kaiden (
免 許 皆 伝). So we can assume that the school, if necessary, could not be transferred from father to son.
It is assumed that there are branches that have been passed not only between samurai but also in rural areas, so it will be difficult to talk more than about the history of a given dojo.
From what has been told about the Araki school, we know that in the years 1880-1900 in Nagasaki the master
金 房 冠 一郎 Kanabusa Kanichiro (14th Soke), who came from the Araki Munisairyu school, opened his school.
Kanabusa Sensei was also a Master of Hozoinryu Sojutsu . He combined his skills with kabuki techniques and created Kinbusaryu Kenbujutsu. (
金 房 流 剣 舞 術)
Wife of Kanabusa sensei, Mrs. Chiyoko, was a combat Sensei of Naginata of the Shizukaryu School (another pronunciation Suzukaryu
静 流 薙刀) and the Sojutsu spear Sensei of the Saburiryu School (佐 分 利 流 槍 術). As the top-class Master presented her skills to the Emperor Meiji and Emperor Taisho.

Kinbusaryu style develops gradually after votive shows in temples in 1882 (15th year of the Meji era).
In 1885 (18th year of the Meji era) the school is invited by a later one
General of the army, the famous Maresuke Nogi .


From an early age, while in Nagasaki, the future first Soke of the Hayabuchi School (Hayabuchiryu) took lessons under Sensei Kanabusa Kanichiro .

He learned and studied the Kinbusaryu Kenshibudo and iai styles of the Arakimunisairyu School.
After moving to Kobe in 1936 (11th year of the Showa era) and with the permission of his sensei, the Hayabuchi founds Shinden Shinsei Hayabuchiryu Kenshibudo
(
神 伝 真正 早 渕 流 剣 詩 舞 道) and headquarter dojo DaiNippon Keitenshia Dojo(大 日本 敬 天 社 道場).

The school is based on the principles of iai Arakimunisairyu.
The first Soke of the Hayabuchiryu School Hayabuchi Risho(
早 淵 鯉 昇 ) was also the 15th Soke of the Arakimunisairyu School.
The successor and Soke is now the grandson of the first Soke. Hayabuchi Risho(
早 淵 鯉 將)

The dojo where Soke Ogawa was born and raised is also a dojo from the tradition of the Arakimunisairyu Hayabuchiryu School.


Soke Masanori Ogawa – founder of the Shirasagiryu Shuntokai School. He was born and raised in the city of Himeji, in the dojo of Kansho-ryu Iai Hyoho
冠 翔 流 居 合 兵法, coming from the old tradition, the Araki Munisai Ryu School 荒木 無 仁 斎. In the Kansai region (Honshiu Island), there are three main sister schools of Araki Munisai Ryu Iai:

• Araki Munisai Ryu Iaido Hayabuchi style
• Araki Munisai Ryu Iaido Toyoda style
• Araki Munisai Ryu Iaido Kansho style

Being the son of Soke Kansho, the main Master, and also as his successor, Soke Masanori Ogawa, began his study very early, being only a year old, so as soon as he started walking. At 15, he was already a keiko training teacher, and at 17, he taught at the Kanshoryu dojo. Over time, he created his own branch of the school. As an heir to the heritage of Japanese culture, he wants to share his knowledge with anyone who wants to learn and get to know Iai Hyoho, the Japanese Koryu Bujutsu. In his family dojo, he was always told that practicing Iai and Kata can achieve spiritual balance, peace, and unity, and also affect health. „Vigor and a healthy spirit are born when we focus on things, then the feeling of tension and spiritual concentration grow in us.”

Personalised

This is a service description.

Experienced

This is a service description.

dedicated

This is a service description.

Follow on twitter

Follow on instagram

Subscribe to youtube