kwiecień 2021

INAZUMA 稲妻

Z”Pamiętnika Anny Ogawa”
INAZUMA

Trenując wczoraj z mężem w naszym , teraz pokojowym dojo , zafrapowała mnie jedna rzecz i musiałam to zgłębić.
A mianowicie , zaczęłam się zastanawiać nad jednym japońskim słowem , które jest tez nazwa jednej z kata Shirasagiryu Shuntokai.
INAZUMA , czyli błyskawica ⚡️
Co ciekawe , słowo błyskawica pisze się dwoma znakami ina -稲czyli zboże( najczęściej określa się tym ryż ) oraz  tsuma-妻, czyli żona .
Skąd takie połączenie?
Dlaczego zboże w parze z żona dają błyskawice?
I co do tego wszystkiego ma żona?

Zapytałam się męża, dlaczego w słowie „błyskawica ”wykorzystuje się znak na „żonę ”. Powiedział  , że jak się kobietę zezłości to błyskawice lecą
Coś w tym jest 〜ale ja chciałam być pewna jak to na prawdę jest więc sprawdziłam .

Ciekawa historia.

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe , uważa się , że czym więcej piorunów tym więcej opadów i wody potrzebnej do uprawy ryżu. Wysoka temperatura i dużo słońca też sprzyja obfitym planom.

Ponoć od  czasów starożytnych mówiono , że w roku z dużą ilością błyskawic będą dobre żniwa. Istniało  przekonanie, że grzmot posiada w sobie siłę która sprawia ,ze kłosy pęcznieją i rodzą się w nich ziarna  ryżu.

I stad właśnie wykorzystanie znaku na „żonę” .
Ciekawe

From „Diary of Anna Ogawa” INAZUMA While training with my husband yesterday in our now peace dojo, one thing struck me and I had to learn it. Namely, I started to think about one Japanese word, which is also the name of one of Shirasagiryu Shuntokai’s executioners. INAZUMA, or lightning ⚡️ Interestingly, the word lightning is spelled with two characters ina – 稲 meaning grain (most often this is called rice) and tsuma- 妻, meaning wife. Where did this connection come from? Why does the corn and the wife give lightning? And what does the wife have to do with all this? I asked my husband why the word „lightning” uses the sign for „wife”. He said that if you get angry, the lightning flashes There is something in it – but I wanted to be sure how it really is, so I checked it. An interesting story. Given the weather conditions, it is believed that the more lightning, the more rainfall and more water is needed to grow rice. High temperatures and plenty of sun also favor abundant plans. It has been said since ancient times that there will be a good harvest in a year with a lot of lightning. It was believed that thunder had the power to make the ears swell and give birth to rice grains. And hence the use of the sign for „wife”. Interesting

瞬刀会の座業の一つに稲妻があります。
言葉の由来を調べると面白い⚡️⚡️

稲妻は、「稲の夫(つま)」の意味から生まれた語。 古代、稲の結実時期に雷が多いことから、雷光が稲を実らせるという信仰があった。 そのため、稲妻は「稲光」「稲魂」「稲交接」とも呼ばれ、頭に「稲」が付けられる。 稲妻の「つま」は、古くは夫婦や恋人が互いに相手を呼ぶ言葉で、男女関係なく「妻」「夫」ともに「つま」といった。